Το πανεπιστήμιο εν κινδύνω- Το Α.Π.Θ. εκπέμπει SOS


Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, ως αποτέλεσμα των δραματικών περικοπών της κρατικής επιχορήγησης και των κονδυλίων της έρευνας, καθώς και μιας σειράς μέτρων που καθυστερούν εξελίξεις και διορισμούς εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, προκαλώντας μεγάλα εμπόδια στην ακαδημαϊκή λειτουργία των ΑΕΙ.

Οι περικοπές στην κρατική επιχορήγηση
Η υπεσχημένη επιχορήγηση για το 2011 είχε οριστεί, μετά τη μείωση του 33%, στα 29.500.000€, από τα οποία όμως, με το πρόσχημα της μη δυνατότητας απορρόφησης ποσού μεγαλύτερου του 7% μηνιαίως, μπορούν να εκταμιευθούν μόνο το 84%, που αντιστοιχεί σε 24.780.000€. Το ποσό αυτό δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για την κάλυψη των βασικών αναγκών που μπορούν να εξασφαλίσουν την οριακή λειτουργία του Ιδρύματος και οι οποίες ανέρχονται στα 36.429.166€.
Η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου υποβαθμίζεται επίσης από ελλείψεις που παρουσιάζονται σε εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και στην υλοποίηση πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών που προκύπτουν από το ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών περικοπών. Αντίστοιχα δραματική εμφανίζεται η κατάσταση στο πεδίο της δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη της χρηματοδότησης των προγραμμάτων ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, που η αξιολόγησή τους ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2010 έχει προκαλέσει την αποδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας και την απώλεια σημαντικού μέρους του νέου ερευνητικού δυναμικού. Παράλληλα, οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ και «Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών» καθυστερούν για διάφορους λόγους, επιτείνοντας τη ζοφερή εικόνα για τις προοπτικές της έρευνας στην Ελλάδα.

Ο υπολογισμός των περικοπών που αναφέρονται, αν συνυπολογιστεί και ο μηδενισμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, μεταφράζεται σε πραγματική μείωση των δαπανών που ξεπερνά το 54%, γεγονός που καθιστά την Παιδεία ως τον τομέα που πλήττεται περισσότερο από την πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα εξαιρούνταν.

Θέματα προσωπικού
Προβλήματα όμως προκαλεί στη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο του πανεπιστημίου και η μείωση του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, σημειώνεται:
- «Πάγωμα» διορισμών, ακόμα και εκλεγμένων μελών ΔΕΠ.
- Αδυναμία αναπλήρωσης των συνταξιοδοτούμενων, αφού καμία προκύρηξη νέας θέσης δεν έγινε σε καμία κατηγηρία εργαζομένων (διοικητικών, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) το 2009/2011, και μελών ΔΕΠ από το Σεπτέμβριο 2010.
- Αναστολή των εξελίξεων των μελών του ΔΕΠ (εκκρεμούν αιτήσεις μελών ΔΕΠ από Σεπτέμβριο 2010).
- Περικοπές των πιστώσεων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του Π.Δ. 407/80.
- Καθυστέρηση δημοσίευσης–προώθησης των Π.Δ. που ορίζουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την κατάληψη θέσης ΔΕΠ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται κατοχή διδακτορικού διπλώματος για τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου και Μουσικών Σπουδών.
- Παρεμβάσεις του Υφυπουργού κ. Πανάρετου για υπέρβαση των κειμένων διατάξεων με οδηγίες για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών και την αναστολή των διαδικασιών κατά παράβαση των αποκλειστικών προθεσμιών.

Εκπαιδευτικά Θέματα
- Επιστροφή/μη προώθηση από το Υπουργείο όλων των τροποποιήσεων και της επικαιροποίησης όλων των προτάσεων επί των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (37 σε αριθμό).
- Καθυστέρηση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από το Υπουργείο Παιδείας στην υπογραφή των ειδικών πρωτοκόλλων συνεργασίας των διεθνών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, για την εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και κοινών διδακτορικών με συνεπίβλεψη με καθηγητές του εξωτερικού.
- Αναστολή χορήγησης υποτροφιών του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εσωτερικού και εξωτερικού.

Η φοιτητική μέριμνα – Η Φοιτητική Λέσχη
Όσον αφορά στη φοιτητική μέριμνα, οι περικοπές στην κρατική επιχορήγηση δημιουργούν σοβαρή αμφιβολία για τη συνέχιση της παροχής της το νέο ακαδημαϊκό έτος. Ο συνδυασμός της υποχρηματοδότησης των φετινών αναγκών της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, του συσσωρευμένου χρέους από παλαιότερα έτη, ύψους 1.650.000€, καθώς και της αδικαιολόγητης παρακράτησης του 16% του αρχικά υπεσχημένου ποσού, καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συνέχιση της λειτουργίας της, αφού το τελικό ποσό που εγκρίθηκε για φέτος είναι 4,704.000€.

Οι αποφάσεις της Συγκλήτου
Το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο του πανεπιστημίου συνεχίζεται μέσω της υπερπροσπάθειας που καταβάλλεται από την πανεπιστημιακή κοινότητα που το στηρίζει. Παρά τη δυσχερή συγκυρία, το Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που στηρίζεται στο μηδενισμό της σπατάλης, στην ανάπτυξη ιδίων εσόδων, στον εξορθολογισμό των δαπανών και στην εφαρμογή οικολογικών δράσεων και καινοτομιών. Υπενθυμίζεται η απόφαση της πρώτης συνεδρίασης της Συγκλήτου τον Οκτώβριο του 2010, σύμφωνα με την οποία ζητήθηκε η εξαίρεση της Παιδείας από την πολιτική της λιτότητας. Η Παιδεία είναι ο μόνος τρόπος να ανατραπεί η σημερινή ύφεση και να βγει η χώρα από τα σημερινά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά αδιέξοδα.
Ενόψει της ιδιαίτερα ανησυχητικής κατάστασης που διαμορφώθηκε στο ΑΠΘ, η Σύγκλητος του ιδρύματος στην πρόσφατη συνεδρίαση της 12/5/2011 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: Να ενημερώσει την πανεπιστημιακή κοινότητα, την κοινωνία, αλλά και την Πολιτεία τόσο για την πραγματική κατάσταση στο πανεπιστήμιο, όσο και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος.
Να ζητήσει τη συνέχιση της λειτουργίας της Φοιτητικής Λέσχης με δημόσιο χαρακτήρα και χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας.
Να διοργανώσει εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και των φορέων της Θεσσαλονίκης την Τρίτη, 31 Μαΐου 2011. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών και μεταξύ 12:00 και 15:00 να διακοπεί η λειτουργία του ιδρύματος, προκειμένου όλοι οι φοιτητές, οι διδάσκοντες και οι εργαζόμενοι να παρακολουθήσουν την κεντρική εκδήλωση στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ επιμένει στην προάσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και της δωρεάν Παιδείας καλώντας τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε εγρήγορση και ανάληψη ευθύνης.
Το Πανεπιστήμιο τελεί εν κινδύνω!
Το πανεπιστήμιο εν κινδύνω- Το Α.Π.Θ. εκπέμπει SOS Το πανεπιστήμιο εν κινδύνω- Το Α.Π.Θ. εκπέμπει SOS Reviewed by Κοίτα τον Ουρανό on 2:52:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.